Paano Makuha ang Ayuda sa Gcash

Paano Makuha Ang Ayuda sa GCash: SAP Registration

Paano Makuha Ang Ayuda sa GCash? Noong nakaraang buwan, nakipag-ugnayan ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa GCash, upang maging partner nito sa pag papadala ng P16-billion na ayuda sa mahigit 2.4 million beneficiaries ng Social Amelioration Program ng Pamahalaan.

|| Related: Paymaya to GCash: How to Transfer Cash from Paymaya to GCash

Paano Makuha Ang Ayuda sa GCash

Para malaman kung paano makuha ang ayuda sa GCash, narito ang ilang mga patnubay mula sa DSWD at GCash ukol sa SAP:

DSWD GCash SAP Registration

Para makatanggap ng GCash ayuda, siguraduhin munang kasama ka sa listahan ng mga beneficiary ng DSWD Social Amelioration Program (SAP). Para masama sa listahan ng benficiaries, mariing makipag-ugnayan sa DSWD, o sa inyong LGU.

Para maging beneficiary, ifill-out lamang ang mga forms na pinadala ng inyong LGU, at isubmit ito sa authorized personnel. Pakatapos nito ay hintayin lamang ang approval ng iyong application.

Narito ang mga hotline numbers ng DSWD, para malaman kung ikaw ay isa sa mga beneficiaries:

Mga hotline na pang-tawag lamang:

  • Landline: 16545
  • Smart: 0947-482-2864
  • Globe: 0916-247-1194
  • Sun: 0932-933-3251

Hotline na pang-text lamang (bawal tumawag):

  • 0918-912-2813

Email: [email protected]

Panno malalaman kung makakatanggap ka ng SAP ayuda sa GCash?

Kung ikaw ay nasa listahan ng beneficiaries ng DSWD na qualified makatanggap ng SAP ayuda sa pamamagitan ng GCash, magrereflect ang ayuda sa iyong GCash account sa loob ng 7 working days.

Para malaman kung natanggap mo na ang iyong DSWD SAP, ikaw ay makaka-tanggap ng text message na nagsasabing na credit na ang ayuda mo sa iyong GCash account.

|| Related: What Network? 0965, 0955 Network: List of Mobile Number Prefixes

Kung ikaw ay qualified beneficiary at hindi mo pa rin natatanggap ang ayuda sa GCash, makipag-ugnayan sa DSWD sa pamamagitan ng mga hotline sa taas.

Magkano ang DSWD SAP na maari kong matanggap sa aking GCash?

Kung ikaw ay isa sa mga beneficiary ng DSWD SAP, ang ayuda na maaari mong matanggap ay nakabatay sa iyong region. 

paano makuha ang ayuda sa gcash

Paano icash-out ang ayuda na matatanggap sa GCash?

Kung ikaw ay mayroong GCash Mastercard, pwede mong i-withdraw ang iyong ayuda sa anumang Bancnet ATM. Maaari ka ring mag cash-out sa mga partner outlets tulad ng Puregold, Villarica Pawnshop, at Tambunting Pawnshop.

Maari mo ring gamiting ang iyong ayuda kahit na hindi nag ccash-out sa GCash. Pwede mo itong ipambili ng load, ipambayad ng bills, o ilipat sa iyong bank account.

Tandaan ng mayroong charge ang mga GCash partner outlets na 2% kapag sa kanila ka nag cashout. Para sa mga nakatanggap ng ayuda, Php 50 lamang ang iccharge sa inyo. Ang anumang amount na lalagpas sa Php 50, ay ibabalik sa inyo sa loob ng 3-5 na araw.

Halimbawa, kung Php 60.00 ang chinarge sa inyo, ibabalik sa inyo ang Php 10.00.

Sources: (1) (2) (3) (4) (5)